70جلسه مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران،مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اعضای هیأت مدیره صندوق با رئیس،اعضای هیأت مدیره و مدیران ستادی شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری
جلسه مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران،مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اعضای هیأت مدیره صندوق با رئیس،اعضای هیأت مدیره و مدیران ستادی شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری     جلسه مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران،مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اعضای هیأت مدیره صندوق با رئیس،اعضای هیأت مدیره و مدیران ستادی شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری
جلسه مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران،مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اعضای هیأت مدیره صندوق...     


64گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده دی ماه 95
گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده دی ماه 95     گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده دی ماه 95
برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران
جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توس...
    


62گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده شهریور 95
گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده شهریور 95     گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده شهریور 95
برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران


59گزارش مجمع عمومی و فوق العاده دی ماه 94
گزارش مجمع عمومی و فوق العاده دی ماه 94     گزارش مجمع عمومی و فوق العاده دی ماه 94
برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران
جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه ب...
    


56جلسه تسکیل صندوق های شهرستانی و تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت زنان روستایی در مازندران
جلسه تسکیل صندوق های شهرستانی و تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت زنان روستایی در مازندران     جلسه تسکیل صندوق های شهرستانی و تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت زنان روستایی در مازندران
جلسات هماهنگی و امضاء تفاهمنامه تقویت و توسعه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و تشکیل صندوقهای شهرست...     


55مراسم کلنگ زنی ساختمان اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران
مراسم کلنگ زنی ساختمان اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران     مراسم کلنگ زنی ساختمان اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران
آخرین برنامه سفر جناب آقای سید عبدالکریم رضوی و هیئت همراه با حضور جناب آقای مهندس حیدرپور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، ...     


54امضاء تفاهمنامه توسعه صندوق استان و تشکیل و راه اندازی صندوق های شهرستانی و زنان روستایی
امضاء تفاهمنامه توسعه صندوق استان و تشکیل و راه اندازی صندوق های شهرستانی و زنان روستایی     امضاء تفاهمنامه توسعه صندوق استان و تشکیل و راه اندازی صندوق های شهرستانی و زنان روستایی
جلسه سوم رأس ساعت 13 بطور مشترک با حضور استاندار محترم ، معاونت سیاسی ، امنیتی استانداری ، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و جناب آقای سید ع...     


53بررسی عملکرد صندوق استان و هم اندیشی پیش نویس تفاهمنامه سه جانبه
بررسی عملکرد صندوق استان و هم اندیشی پیش نویس تفاهمنامه سه جانبه     بررسی عملکرد صندوق استان و هم اندیشی پیش نویس تفاهمنامه سه جانبه
پیرامون بررسی عملکرد صندوق استان و هم اندیشی پیش نویس تفاهمنامه سه جانبه توسعه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان شهرستانی و زنان رو...     


50آگهی افزایش سرمایه
آگهی افزایش سرمایه     آگهی افزایش سرمایه
در راستای تحقق اهداف اساسنامه ای و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده (23/10/93) صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران قصد افزایش سرمایه از مح...     


41گزارش عملکرد صندوق مازندران به نقل از اخبار شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور
گزارش عملکرد صندوق مازندران به نقل از اخبار شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور     گزارش عملکرد صندوق مازندران به نقل از اخبار شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور

مدیرعام...     36نشست مهندس رضوی ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت
نشست مهندس رضوی ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت     نشست مهندس رضوی ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت

نشست مشترک شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی وصندوق حمایت از...     35جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ، استانداری محترم مازندران و سازمان جهاد کشاورزی
جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ، استانداری محترم مازندران و سازمان جهاد کشاورزی     جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ، استانداری محترم مازندران و سازمان جهاد کشاورزی

زمان جلسه : 19 عصر روز شنبه مورخ 93/1/30

مکان جلسه : دفتر کار استاندار محترم مازندران

دستور جلسه : - ...
    


33حضور جناب آقای مهندس رضوی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در صندوق مازندران
حضور جناب آقای مهندس رضوی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در صندوق مازندران     حضور جناب آقای مهندس رضوی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در صندوق مازندران
جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی + سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران
جناب آقا...
    


32نشست مشترک معاونت محترم برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق
نشست مشترک معاونت محترم برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق     نشست مشترک معاونت محترم برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق
جلسه مشترک اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان با معاونت محترم برنامه ریزی ...     


17تسهیلات توسعه کشاورزی از محل اعتبارات 90 و 91
تسهیلات توسعه کشاورزی از محل اعتبارات 90 و 91     تسهیلات توسعه کشاورزی از محل اعتبارات 90 و 91
با مصوبات کارگروه توسعه کشاورزی استان و معرفی پروژه های مختلف به صندوق حمایت از توسعه بخش کشـاورزی استان ما...     


16عاملیت صندوق توسعه ملی ( اعتبارات کارگروه توسعه کشاورزی )
عاملیت صندوق توسعه ملی ( اعتبارات کارگروه توسعه کشاورزی )     عاملیت صندوق توسعه ملی ( اعتبارات کارگروه توسعه کشاورزی )

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

دستورالعمل اجرای
و فرایند پذیرش و بررسی طرح های سرمایه گذار در بخش
    


12جلسه تشکل های بخش کشاورزی مازندران با رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
جلسه تشکل های بخش کشاورزی مازندران با رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی     جلسه تشکل های بخش کشاورزی مازندران با رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
طی جلسه ای که با مدیریت جناب آقای مهندس عظیمی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مازندران برنامه ریزی گردید تشکل های بخش کشاورزی استان توفیق یا...     


11گزارش جلسه هم اندیشی با مدیران عامل تشکلهای بخش کشاورزی
گزارش جلسه هم اندیشی با مدیران عامل تشکلهای بخش کشاورزی     گزارش جلسه هم اندیشی با مدیران عامل تشکلهای بخش کشاورزی
بسمه تعالی
بنا به دعوت نامه شماره 914566 مورخ 6/8/91 ، جلسه هم اندیشی با حضور 15 نفر از مدیران عامل تشکلهای بخش کشاورزی استان در مورخه...
    


3امکانات در نظر گرفته شده برای تشکل های عضو سایت صندوق
امکانات در نظر گرفته شده برای تشکل های عضو سایت صندوق     امکانات در نظر گرفته شده برای تشکل های عضو سایت صندوق
امکانات در نظر گرفته شده برای تشکل های عضو سایت صندوق شامل :

  • مشاهده کلیه وام های دریافتی : قرض الحسنه ،ضروری و وام کمیته تسهیلات به اعضا و نمایش جمع م...     


پربازدیدترین خبرها


64 گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده دی ماه 95

16 عاملیت صندوق توسعه ملی ( اعتبارات کارگروه توسعه کشاورزی )

70 جلسه مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران،مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اعضای هیأت مدیره صندوق با رئیس،اعضای هیأت مدیره و مدیران ستادی شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری

11 گزارش جلسه هم اندیشی با مدیران عامل تشکلهای بخش کشاورزی

17 تسهیلات توسعه کشاورزی از محل اعتبارات 90 و 91

12 جلسه تشکل های بخش کشاورزی مازندران با رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

33 حضور جناب آقای مهندس رضوی رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی در صندوق مازندران

3 امکانات در نظر گرفته شده برای تشکل های عضو سایت صندوق

35 جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ، استانداری محترم مازندران و سازمان جهاد کشاورزی

41 گزارش عملکرد صندوق مازندران به نقل از اخبار شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور

56 جلسه تسکیل صندوق های شهرستانی و تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت زنان روستایی در مازندران

32 نشست مشترک معاونت محترم برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق

36 نشست مهندس رضوی ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با سازمان جهاد کشاورزی و صندوق حمایت

59 گزارش مجمع عمومی و فوق العاده دی ماه 94

55 مراسم کلنگ زنی ساختمان اداری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران

50 آگهی افزایش سرمایه

62 گزارش مجمع عمومی عادی و فوق العاده شهریور 95

54 امضاء تفاهمنامه توسعه صندوق استان و تشکیل و راه اندازی صندوق های شهرستانی و زنان روستایی

53 بررسی عملکرد صندوق استان و هم اندیشی پیش نویس تفاهمنامه سه جانبه

جستجو در خبرها


: عنوان
انتخاب تاریخ
: از تاریخ
انتخاب تاریخ
: تا تاریخ
: نحوه نمایش