برای نمایش تشکل ها ، ابتدا زیر بخش مربوط به آن را انتخاب نمایید:  نمایش

 نام تشکلحوزه فعالیتشماره تماسفکسمدیر عاملهمراه مدیر عاملآدرس
1008 باغداران بابلبابل  1112233968  بابل بلوار کشاورز خیابان قند و شکر قدیم 1112232877
1184 باغداران برترکیوی تنکابن تنکابن     
1024 باغداران جویبار جویبار1243227571 فعلی9113231549 
1004 باغداران زاغمرز زاغمرز1525354702   زاغمرز میدان 12 طایفه جنب بانک ملی
1002 باغداران ساری ساری3989874-753288762  ساری بلوار امام رضا جنب بانک صادرات
1056 باغداران نکاء نکاء1525625535   نکا جاده نیروگاه جنب کارخانه آرد رضایی
1055 زرین تاج تنکابن تنکابن01924224347   تنکابن خ طاهر تنکابنی پاساژ طالقانی طبقه 2 جنب خانه کشاورز 01924224347
1012 سبز در سبز نور نور 1225322154 دهمست9119172327نور بخش چمستان روستای سعادت آباد 01225294028
1220 شرکت تعاونی باغداران البرزکیوی تنکابن تنکابن  حسین زاده9112132015تنکابن - ناحیه صنعتی نارنج داربن 1924523260
1021 قارچ صدفی نوا فریدونکنارفریدونکنار01125661595   فریدونکار خ امام - روبروی اداره برق 01125661595
1034 گل نرگس سوادکوه سوادکوه   صدرایی9119231997پل سفید مرکز خدمات کشاورزی
1053اتحادیه باغداران مازندرانساری01513217965-9 شعبانی9111513568ساری میدان خزر ابتدای جاده دریا کوچه سروستان 01513217965-9
1023باغداران آمل آمل1212231151 لیتکوهی9111254528 
1113باغداران البرز چالوس چالوس  علیزاده9118031737چالوس خ رادیو دریا ساختمان جهاد کشاورزی طبقه 2 01912219424
1074باغداران رامسررامسر19252138251925213825 9113920222رامسر جنب فرودگاه
1102باغداران گلوگاه گلوگاه 1526221520 امیرخانلو9112585787گلوگاه خ شهید رجایی ساختمان آریان پانیک 01526221520
1197باغداران میاندرود میاندرود 15124464951512446496رئیسیان9113524501میاندرود - سورک سه راه اسلام آباد- روستای بزمین
1073بلده نور نور 12253221541225322154دهمست9119172327 
1060خطه سبز شمال قائم شهر12322447241232266463  قائمشهر خ بابل روبروی اداره امور مالیاتی
1219شرکت تعاونی باغداران سواد کوهسواد کوه01244226199   سوادکوه جهاد کشاورزی شیرگاه
1193مهرگان بهشهر 01525352955   زاغمرز کیلومتر 2 جاده نکا انبار سورتینگ