تفاهم نامه ها
تاریخچه و فعالیت ها
معرفی تشکل های صندوق
اساسنامه
مرام نامه
اعضای هیئت مدیره
کمیته تسهیلات
مراحل اخذ تسهیلات
سهم زیر بخش های کشاورزی

آمار بازدید


کاربران آنلاين : 7
بازديد امروز : 33
بازديد ديروز : 1654
بازديد ماه : 2800
بازديد ماه گذشته : 19197
مجموع بازديد كل : 584104

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

مقدمه:
    بر اساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 79/10/14 مجلس شورای اسلامی ، این وزارتخانه موظف شده است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت تولید کننده گان اقدام نمایید. بدین منظور هیئت وزیران در جلسه مورخ 81/2/25 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ،اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی را تصویب نمود. بر این اساس صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه در بخش کشاورزی بعنوان جایگاه تامین منابع مالی با مشارکت تولیدکنندگان که بتواند اعتبارات ارزان در اختیار تولید کنندگان قرار دهند با توجه به سازوکار برنامه سوم تشکیل گردیدند. ویژگیهای این صندوقها عبارتند از:
1- شرکت سهامی است.
2- مطابق با قانون تجارت است.
3- اکثریت سهام آن متعلق به بخش غیر دولتی است. هدف این صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی است.
    اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران هیئت موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران در بهمن ماه 1383اقدام به برگزاری مجمع عمومی موسس جهت تاسیس صندوق نمود و در تاریخ 84/1/27 در اداره ثبت شرکتهای ساری با سرمایه بالغ بر 22 میلیارد ریال با تناسب 49% (سهم دولت) و 51% سهم تشکلهای بخش کشاورزی استان با تعداد 27 تشکل به ثبت رسید. پس از گذشت حدود 3 سال و نیم از تشکیل صندوق سرمایه شرکت 43644480000 ریال و تعداد تشکلهای عضو 45 بوده لیکن در سال 1391 تا تیرماه سال سرمایه صندوق از مبلغ اخیرالذکر به مبلغ 180740042ریال رسیده که از رشد تقریبی چهارصد درصدی برخوردار بوده است.  همچنین تعداد تشکل های عضو صندوق به 224تشکل رسیده است.

موضوع فعالیت ها و عملیات صندوق

1. اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران
2.  دریافت کمک های مالی،اعتبار و هرگونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی 3. تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی
 4. حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان مازندران در مواجهه با موقعیت های بحرانی
5. جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور افزایش توان مالی صندوق
6. کمک به مباحث و موضوعات تحقیقاتی مربوط به بخش کشاورزی
7. ایجاد شعبات و دفاتر شهرستانی در استان در صورت لزوم
8. ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت افزایش توان مالی صندوق
9. سایر عملیات و فعالیت های مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

روند رشد و توسعه صندوق

1. مشارکت تولید کننده و دولت در ایجاد و گسترش کمی و کیفی و توسعه صندوق
2. استفاده از اعتبارات تکلیفی مقرر در اسناد توسعه ای و برنامه های 5 ساله و همچنین بودجه سالیانه دولت
3. دریافت تسهیلات از شرکت مادر تخصصی
4. دریافت تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی و خارجی
5. تجهیز منابع

توانمندی های بخش کشاورزی مازندران

    استان مازندران با مساحت 23756 کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر 8/2 میلیون نفر از نظر وسعت رتبه شانزدهم و از نظر جمعیت دارای رتبه هشتم کشور میباشد. محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار حدود 40000 میلیارد ریال است.با توجه به محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار سهم استان از این نظر در کشور حدود 6/3 درصد و سهم جمعیت استان در کشور حدود 2/4 درصد است. به این دلیل می توان گفت سهم استان از تولید ناخالص داخلی همواره پایین تر از ظرفیت آن بر اساس جمعیت است که این امر تلاش مضاعفی را برای حداقل برابری سهمبری تولید ناخالص داخلی با سهم جمعیت را در کشور می طلبد. سرانه هر فرد مازندرانی حدودآ 13 میلیون ریال از تولید ناخالص داخلی است این شاخص برای کل کشور حدودا 15 میلیون ریال می باشد. بنابراین مشاهده می شود این شاخص برای استان از سرانه کشور پایین تر است. رتبه استان در این شاخص عدد 12 در کشور است.  
    نسبت مصارف واسطه به ارزش افزوده که نشانگر تولید با صرفه اقتصادی و یا عدم صرفه اقتصادی است یکی از شاخصهای مهم در بررسیهای اقتصادی است . نسبت شاخص استان در این ارتباط حدودا 37 درصد است . این شاخص در کشور حدودا 5/35 درصد بوده و مقایسه این اعداد در کشور و استان بیانگر آن است که هزینه تولید در استان تقریبا مطابق کشور است.
    از شاخصهای مهم دیگر در بررسیهای مسائل اقتصادی ، شاخص مزیت نسبی آشکار شده می باشد که نشان می دهد کدام یک از بخشهای اقتصادی استان دارای مزیت نسبی است. این شاخص سهم ارزش افزوده یک بخش اقتصادی مورد نظر استان را در تولید ناخالص داخلی استان با سهم ارزش افزوده همان بخش اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشور را مورد مقایسه قرار می دهد. معیار اصلی این شاخص ارزش افزوده است. این موضوع از آن جهت مهم است که ممکن است یک بخش اقتصادی به طور بالقوه قابلیت توسعه داشته و دارای مزیت باشد ، اما سرمایه گذاری مناسب در آن بخش صورت نگرفته باشد.
    سهم استان در بخش کشاورزی کشورتقریبا 11 درصد و سهم بخش فوق در استان 36 درصد است. مهمترین چالش موجود در این عرصه این است که آیا بخش کشاورزی استان با توجه به نقش و میزان مزیت نسبی آشکار شده آن در استان (36 درصد) و کشور (11 درصد) آیا به همان نسبت از مجموعه امکانات استانی و ملی بهره مند گردیده است یا خیر؟ پاسخ به سوال فوق یکی از راه های اساسی (توسعه کشاورزی مازندران )است. با توجه به جمیع جهات و قوانین موجود صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مازندران با سازوکارهای قانونی که با مشارکت دولت تشکیل گردیده به عنوان مهمترین نهاد بخش خصوصی جهت نیل به توسعه کشاورزی استان می باشد.