تفاهم نامه ها
تاریخچه و فعالیت ها
معرفی تشکل های صندوق
اساسنامه
مرام نامه
اعضای هیئت مدیره
کمیته تسهیلات
مراحل اخذ تسهیلات
سهم زیر بخش های کشاورزی

آمار بازدید


کاربران آنلاين : 6
بازديد امروز : 27
بازديد ديروز : 1654
بازديد ماه : 2794
بازديد ماه گذشته : 19197
مجموع بازديد كل : 584098تفاهمنامه با بانک توسعه تعاون

به منظور استفاده بهتر و ایجاد سازوکار مناسب به لحاظ جذب تسهیلات و همکاری شایسته، مدیریت صندوق با رایزنی و برگزاری جلسات متعدد با مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان نسبت به تهیه تفاهمنامه اقدام نموده است که حرکات از این دست در مازندران و چند استان دیگر شرکت مادر تخصصی را بر آن داشت تا نسبت به جاری نمودن تفاهمنامه در سطح ملی با بانک توسعه تعاون کشور اقدام نماید که این خود نقطه عطفی در توسعه عملیات بانکی و تسهیلاتی صندوق بوده که سازوکار و گردشکار استفاده از تسهیلات از محل تفاهمنامه اخیرالذکر فراهم و تشکلهای تحت پوشش و سهامداران و زیر مجموعه آنها در مدت همکاری فیمابین با ارائه طرح و معرفی صندوق توانسته اند تاکنون به مبلغ 160 میلیارد ریال از تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه ای (فروش اقساطی) جهت تهیه به موقع نهاده ها (علوفه دامی،کود شیمیایی و بذور )توسعه مکانیزاسیون، ذخیره سازی مرکبات با هدف تنظیم بازار،خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی،خرید تلیسه و پرواربندی و غیره استفاده نمایند.

تفاهمنامه با بانک کشاورزی

در راستای تفاهمنامه فیمابین و حجم همکاری با بانک کشاورزی مازندران ، صندوق توانسته است با معرفی تشکلها ،اتحادیه ها ، شرکتهای عضو و سهامداران به بانک تاکنون قریب به 170 میلیارد ریال از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده نماید.

تفاهمنامه با بانک ملت

در راستای همکاری با بانک ملت در سال جاری و انعقاد تفاهمنامه از طریق این بانک صندوق توانسته است جهت اعتلای بخش کشاورزی با هدف ارتقا سطح بهره وری قریب به 80 میلیارد ریال تسهیلات معرفی و از اعتبارات مربوطه استفاده نماید.

    تفاهمنامه با بانک سپه

در راستای عاملیت صندوق توسعه ملی به منظور عملیاتی نمودن پرداخت تسهیلات تلفیقی شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مبادرت به عقد قرارداد تفاهمنامه در سطح ملی با بانک سپه نموده و این تفاهم به قسمی است که منابع صندوق توسعه ملی (شرکت مادر تخصصی )بدون کارمزد در اختیار بانک سپه قرار گرفته تا با منابع بانک عامل به طور تلفیقی با کارمزد 7% در اختیار متقاضیان در چارچوب ضوابط صندوق توسعه ملی و دستورالمل های اجرایی فیمابین قرار گیرد.