نظرهای ثبت شدهدعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده 97/08/30


     
آگهي دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی مازندران (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره: 5966 شناسه ملی 10760335380

به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی مازندران (سهامی خاص) مي رساند كه جلسـه مجامـع عمومي عادي و فوق العاده شـركت مذكور به ترتیب رأس ساعات 10 و 11 صبح روز چهار شـنبه مـورخ 97/08/30 به آدرس : ساری – میدان امام – کوچه پاسدار – سالن اجتماعات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار مي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن معرفی نامه از تشکل خود (به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی،تاریخ ثبت، کدملی و تاریخ تولدروز/ماه/سال نماینده) و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف : دستورات جلسه مجمع عادي
1)استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد شرکت
2)بررسي وتصويب اصلاحيه بودجه سال مالي منتهي به آذر ماه 1397
3)بررسي وتصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره شركت براي سال مالي منتهي به پايان آذر ماه 1398

ب : دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1 ) اصلاح ماده 3 اساسنامه صندوق(تغییر آدرس شرکت)

- ضمناً گزارش اصلاحيه بودجه وبودجه پيشنهادي سال آينده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده ميباشد.

رونوشت: کلیه تشکلهای سهامدار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

هيئت مديرهتاریخ خبر : 1401/01/21 تعداد دفعات بازدید : 2145  چاپ خبر


: نام
  : پست الکترونیک
: متن پیام
0+ 5
: کد امنیتی

ثبت نظر