نظرهای ثبت شده


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)


   

best place to buy viagra online

viagra tablet online

amoxicillin without prescription

buy amoxicillin amazon read amoxicillin without prescription

tamoxifen uk smpc

tamoxifen cost uk online tamoxifen cost uk

prednisolone side effects

prednisolone london blog.caregiverlist.com prednisolone online

clomid uk to buy

buy clomid bodybuilding xn--sorpendlerklub-sqb.dk clomid uk buy online

antidepressant sertraline

buy sertraline 25mg blogs1.welch.jhmi.edu buy sertraline 25mg
آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)ثبت شده به شماره 5966 شناسه ملی 10760335380

به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران می رساند ، که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 10 و 11 صبح روز سه شنبه 28/10/95 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران واقع در شهرستان ساری- خیابان آزادی، برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید ، تا با ارائه اصل و تصویر کارت ملی و معرفینامه از تشکل خود، در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف) دستورات جلسه مجمع عادی
1) ارائه گزارش هیئت مدیره ،بازرسین قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد شرکت منتهی به 31/6/95
2)بررسی و تصویب صورتهای مالی(ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/95
3) بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
4)بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت
5) اصلاح ماده 19 آیین نامه تسهیلات
6) بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرسین
7) انتخاب بازرسین قانونی شرکت
8) انتخاب حسابرس
9)تعیین روزنامه کثیرالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
ضمناً گزارش صـورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صـندوق آمـاده می باشد.
ب)دستور جلسه مجمع فوق العاده
1) قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه
2) بررسی و تصویب افزایش سرمایه
3) بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
4) اصلاح ماده 10 اساسنامه

((هیات مدیره))

تاریخ خبر : 1395/11/18 تعداد دفعات بازدید : 1590  چاپ خبر


: نام
  : پست الکترونیک
: متن پیام
0* 0
: کد امنیتی

ثبت نظر