نظرهای ثبت شده


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)


   

amoxicillin uk

buy amoxicillin liquid

buy viagra tablet

buy viagra today williamgonzalez.me buy viagra tablet

buy accutane cream

cheap accutane read accutane without birth control

Amoxicillin 500 mg Capsules

buy amoxicillin liquid read amoxicillin uk

where to buy naltrexone in uk

buy naltrexone online developersalley.com cheap naltrexone uk

pregnancy termination in manila

abortion pill philippines

albuterol inhaler for sale

albuterol inhaler prescription

buy naltrexone online

naltrexone for alcoholism

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران(سهامی خاص)
ثبت شده به شماره : 5966 شناسه ملی 1760335280
به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران (سهامی خاص) می رساند ، که جلسه مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب راس ساعت 11 و 12 صبح روز سه شنبه 95/06/16 طبق انتشار آگهی بشماره 10670 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به آدرس : ساری سالن اجتماعات ساختمان شماره یک سازمان جهاد کشاورزی برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید ، تا با در دست داشتن معرفینامه از تشکل خود ( به انضمام شماره ثبت ،شناسه ملی و تاریخ ثبت شرکت ،کدملی و تاریخ تولد روز/ماه/سال نماینده) و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف) دستورات جلسه مجمع عمومی عادی
1) استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت
2)بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور سال 1395
3) بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی ،منتهی به پایان شهریور 1396
ب)دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1) اصلاح ماده 10 اساسنامه صندوق
ضمناً گزارش اصلاحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

((هیات مدیره))
تاریخ خبر : 1395/06/09 تعداد دفعات بازدید : 2105  چاپ خبر


: نام
  : پست الکترونیک
: متن پیام
6+ 7
: کد امنیتی

ثبت نظر